Produkteditor 2: Prissætning

Product Editor controls

Disse funktioner vises ikke på båndet, men er rigtig vigtige:

Sammenlig priser: Funktionen sammenligner dine nuværende shoppriser med grossistens nye priser og viser hvilke, der er ændrede. Nye priser og ændring skrive i kladdekolonner så du kan gennemgå dem og beslutte hvilke af dine shoppriser, der skal ændres.

Opdater priser: Nu opdateres dine indkøbspriser - men kun dem du har valgt.

Udsalgspriser: Da du har din avance i en separat kolonne beregnes de nye udsalgspriser automatisk. Du kan frit vælge prissætningsprincipper: Procentvis, faste tillæg, avancegrupper osv.

Gå til toppen