logo

ProjectTools Projektplan

plan pro 748

Projektplaner baseret på xlEasy ProjectTools Projektplan

 • er altid individuelt tilpasset til dine projekter: Du får det som du vil ha' det!
 • er altid inkl. hjælp til igangsætning og efterfølgende personlig support: Du er igang med det samme - og går aldrig i stå!
 • er en komplet løsning til at skabe og bevare overblik over projekterne baseret på MS Office. 

Udvalgte funktioner

Funktioner: Tilføj kommentar Kommentar tilføjer en længere beskrivelse til en opgave. Beskrivelsen tilføjes i form af en Excel kommentar. Kommentaren kan senere læses på skærmen.
Beskrivelsen medtages på ToDo-listen. Der er plads til ca. 15 A4-sider.

Projektfunktion: Opret todo-liste ToDo liste opretter en ToDo liste på et seprarat ark pr. projektdeltager, pr. delopgave, pr. periode mm. Du bestemmer.
Kun synlige opgaver i projektplanen medtages. ToDo listen oprettes med tryk på en knap.

Projektfunktion: Vælg visning Vælg visning for at udvælge rækker (opgaver) og kolonner (info). Eksempler på visninger:

 • BB's visning viser alle de opgaver BB er ansvarlig for.
 • Status viser kolonnerne status, fremdrift og økonomi - lige klar til at sende som ugerapport.
 • Tidsplan viser opgaver, datokolonner og Gantt-kort så det er nemt at arbejde med tidsplanen.

Videoer

I nr. 3 kan du også se hvordan visninger gør det nemt at overskue selv meget store projekter.

1/5: Introduktion

pp video 358

(Klik på billedet for at starte videoen) xlEasy ProjectTools bruges til at planlægge og gennemføre projekter. Se her en introduktion.

2/5: Projektstruktur

xlEasy ProjectTools - Pro

(Klik på billedet for at starte videoen) Om Projektstruktur: Hvordan opretter du opgaver og delprojekter, og hvordan flytter du rundt på dem?

3/5: Økonomi

xlEasy ProjectTools - Pro

(Klik på billedet for at starte videoen) Om Projektøkonomi: Hvordan kan du arbejde med økonomi (i timer og/eller kroner) i dit projekt?

4/5: Tidsplan

xlEasy ProjectTools - Pro

(Klik på billedet for at starte videoen) Om Tidsplanlægning: Hvordan arbejder du med Gantt-kortet?

5/5: Opfølgning

xlEasy ProjectTools - Pro

(Klik for at starte videoen) Om Projektopfølgning: Hvordan følger du op og rapporterer?

Vigtigste opdateringer det seneste år

Læs nyeste manual for at se alle opdateringer og forklaringer: Downloads/manualer.

Nyt til daglig brug, top 3

 • Indsæt/Slet opgaver mm.: Brug genvejstaster (ctrl+plus og ctrl+minus). Projekter oprettes med et tilhørende delprojekt + opgave. Delprojekter oprettes altid med en opgave. Indsæt flere opgaver, f.eks. 4: Marker 4 rækker, tilføj med ctrl + plus.
 • Automatisk planlægning: Ved at angive en ønsket slutdato planlægges alle opgaver (ALAP = As Late As Possible eller Late Start). Du kan indstille slack (ophold) eller overlap mellem opgaver.
 • Visninger er udvidet med nye typer:
  • Person/afdelingsvisninger
  • Dato-visninger: Vis den del af projektet, der har aktiviteter i den kommende uge (næste 3 uger, forrige uge osv)
  • Projekter efter navn: Vælg kun projekter/ delprojekter med navnet *levering*. På tværs af alle projekter vises faserne ’Levering ordre 1234’, ’Levering ordre 3456’ osv.

Andre gode ting

 • Rapporter: Der er nu 7 standardrapporter inkluderet: ToDo, Arkiv, Dag, Uge, Måned, Kvartal og Bekræftelse. Se mere info i seneste manual.
 • Tekst på Ganttlinjer kan konfigureres.
 • Baseline funktion: Husk den oprindeligt planlagte slutdato for hver opgave.

Specielt til Produktionsplan

 • Fremdrift kan vise ressourceforbrug på en opgave.
 • Håndtering af fravær (Produktionsplan) er mere fleksibel.

Nemmere vedligehold

 • Automatisk installation/opgradering når ny ProjectTools åbnes.
 • Valg af farve på tidslinje ud fra ansvarlig er nu standard.

Integration af produktionsplan med e-conomic

Dette workflow understøttes nu:

 1. Ordre oprettes i e-conomic af hensyn til lagerstyring mm.
 2. Ordrer importeres til produktionsplanen.
 3. Ud fra ordrelinjer oprettes delprojekt + opgaver i planen.

Konsolidering

 • Konsolidering: Vælg om dubletter skal bevares eller fjernes.
 • Konsolidering indsætter en ekstra overskrift, der viser hvilken fil, de efterfølgende projekter stammer fra.