logo

Projektøkonomi

pro_okonomi_1.jpg
pro_okonomi_2.jpg
pro_okonomi_3.jpg
pro_okonomi_4.jpg
pro_okonomi_5.jpg
pro_okonomi_6.jpg
pro_okonomi_7.jpg
previous arrow
next arrow

Hvordan med økonomien i projektet? Det er der mange holdninger til, ligesom der i alle organisationer allerede er en økonomistyringsplatform til stede, som skal respekteres og anvendes. Derfor er der stor forskel på hvor meget og hvordan arbejdet med projektøkonomien håndteres. Nedenfor er vist 4 forskellige modeller. Model I og II er de mest anvendte.

pp okonomi1 tn Økonomi I (klik på billedet). Case: Kommunikationsafdelingen arbejder for andre afdelinger i huset.
Der anvendes ikke intern fakturering, men man har alligevel et ønske om at synliggøre belastningen og måske kunne dokumentere en fordelingsnøgle til den interne omkostningsfordeling.
På hver opgave anføres hvor mange timer, der skal anvendes.
pp okonomi2 tn Økonomi II (klik på billedet). Case: Længerevarende projekt, hvor der løbende laves opfølgning.
Først angives Budget (Bud), der ikke ændres senere. Ved hvert projektmøde:
1) opgøres det realiserede forbrug (Real) og 2) vurderes hvor meget der mangler (Rest). Der beregnes en ny prognose for projektet, evt. med indeks (Idx).
pp okonomi3 tn Økonomi III (klik på billedet). Case: Interne timer og timer fra underleverandører: Får vi viderefaktureret som vi skal?
Noter hvad der er aftalt med leverandøren (Lev1). I MAN og IT opgøres egne omkostninger. I Faktura huskes beløbene på de to delfakturaer, der som er aftalt med kunden.
Kombiner det med visninger, hvor du, din underleverandør og din kunde kan se en projektplan med kun deres egne økonomital.
pp okonomi4 tn Økonomi IV (klik på billedet). Case: Marketing bliver målt på både resultater (f.eks. leads) og omkostninger.
Her opdateres budget og realiseret på både kr (BudKr og RealKr) og stk (BudStk og RealStk).
Når kampagnen er færdig er pris pr. stk (downloads, leads, kontakter mm) også klar.